2 דמות המאמין החדש בעיני התנועה האסלאמית

67 בין עובדיה לעבדאללה חשיבות . התנועה האסלאמית על שני פלגיה יזמה פרויקטים רבים ושונים, שהמסר שלהם אחד : ניסיון ליצור מוסלמי חדש שתכליתו פונדמנטליסטית . לשם כך אימצה התנועה האסלאמית בישראל את שיטת השינוי מלמטה . מנהיגי התנועה הבכירים עוסקים במלאכת השינוי ; הם אינם מסתפקים בהצהרות אלא הם עצמם שותפים פעילים בעשייה . התנועה האסלאמית פועלת רבות כדי לשלב בין המרכיב הלאומי למרכיב הדתי בזהותם של מאמיניה . היא אינה מתעלמת מן הזהות הלאומית הפלסטינית הייחודית, אלא משתמשת בה כאמצעי לגיבוש זהות אסלאמית אוניברסלית מורכבת . מערכת החינוך של התנועה האסלאמית, על כל שלביה, תורמת לעיצוב האישיות של המאמין החדש ועמוד השדרה של הקהילה הבלתי תלויה - מוג'תמע עסאמי הפונדמנטליסטית - שהתנועה האסלאמית שואפת לכונן . המסלול הנפוץ ביותר הוא חינוך טרום-חובה, אך הוא נמשך ומתמיד גם בגילאים מאוחרים יותר . מערכת החינוך שהתנועה האסלאמית מנסה לפתח מסמלת את המורכבות ביחסים בינה לבין שלטונות המדינה . סוגיות כמו שילוב והפרדה, עצמאות ותלות וכן פיקוח וחופש ההתארגנות הן רק כמה מהבעיות המתבטאות בדילמת היחסים הזאת . התנועה האסלאמית...  אל הספר
רסלינג