1 הפונדמנטליזם הדתי

28 נוהאד עלי מהשימוש בו ( 1994 Kepel ) . בחברה המערבית הפונדמנטליזם נתפס כרעה חולה . תנועות הימין הקיצוני והפונדמנטליזם הדתי שואפות להכניס שינויים רדיקליים בסדרי החיים האישיים והציבוריים . הן גרמו ועדיין גורמות למלחמות ולהתמוטטות של משטרים, בעשורים האחרונים פגעו בשלטון החוק וזרעו שנאת זרים, והן נחשבות לאיומים ממשיים על משטרים במדינות לא מעטות . מקבלי ההחלטות וחלקים נרחבים של הציבור במדינות רבות החלו לחשוש מכפייה דתית ומהשפעות בלתי רצויות אחרות והם מייחסים לפונדמנטליסטים עוינות לסביבה, לחילון, לרציונליזציה ולמודרניות, שמרנות, אי-נכונות לוויתורים, קשיחות בפרשנות הדתית, אמונה עיוורת, התבדלות, מיליטנטיות וחתירה לשינויים רדיקליים . ואולם התבוננות שקולה יותר מגלה גם פנים אחרים : קפל רואה בפונדמנטליזם ארגון מחדש של המבנה החברתי ועיצובו בתוכן דתי וקדוש עד כדי שינוי כוללני ומהפכני של החברה . סיון, אלמונד ואפלבי מייחסים לפונדמנטליסטים דבקות באמונתם ובמה שנראה בעיניהם כהתנהגות נכונה, הגנה על מסורת דתית ועל אורח החיים המסורתי, ניסוח אידיאולוגיות חדשות ואימוץ תהליכים ומבנים ארגוניים חדשים ( Pasquil...  אל הספר
רסלינג