בין עובדיה לעבדאללה : פונדמנטליזם אסלאמי ופונדמנטליזם יהודי בישראל

בין עובדיה לעבדאללה : פונדמנטליזם אסלאמי ופונדמנטליזם יהודי בישראל בין עובדיה לעבדאללה הסדרה לחקר ישראל - חברה, תרבות והיסטוריה עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי פרופ' חנן חבר בין עובדיה לעבדאללה פונדמנטליזם אסלאמי ופונדמנטליזם יהודי בישראל נוהאד עלי Between Auvadia and Abdallah Islamic Fundamentalism and Jewish Fundamentalism in Israel Nohad 'Ali Israel studies series - society, culture, history Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Language editor : Ronit Rosenthal Graphic Design : Inbal Reuven and Udi Goldstein Cover Design : As We Design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2013 © Resling, Itamar Ben – Avi 3, Tel – Aviv 64736 www . resling . co . il Printed in Israel, 2013 אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר...  אל הספר
רסלינג