'לא למאמינים בלבד' - התפתחותו ותפקודו של אתר שייח' עוואד בחולות אשקלון

317 'לא למאמינים בלבד' - התפתחותו ותפקודו של אתר שייח' עוואד בחולות אשקלון מצפון למבנה הקבר ונבנתה חומה שחיברה בין שני האגפים ותחמה את המכלול ( איור 26 ) . עת'מאן מצטפא אל-טבאע כתב שהמבנה נפגע והוא חודש לאחר מלחמת העולם ה- ,1 אולם לא ציין מועד מדויק ( אל-טבאע 1999 : 404 ) . אנו מעריכים כי הוא נבנה בשנות העשרים של המאה העשרים . על מבנהו של אגף זה ניתן ללמוד מעט מצילומי אוויר מתקופת המנדט הבריטי וממה שראינו לנגד עינינו בשנות התשעים של המאה העשרים . האגף נבנה במקביל למידות הכלליות של האגף הדרומי וכלל בחלקו המזרחי שני חדרים מקורים בגג מקומר שלפי מקורות שונים שימשו כאזור ייעודי לעריכת הזבח ולבישול ארוחת המצווה ( אל-טבאע 1999 : 404 ; כנאענה ואל-מדני 1986 : 75 ) . בצד המערבי של אגף זה הייתה חצר קטורה . הכניסה אל האתר הייתה דרך שער שנפתח בחומה המזרחית ( כנאענה ואל-מדני 1986 : 75 ) . לפי צילום אוויר משלהי תקופת המנדט ייתכן שהיה גם פתח בקיר המערבי . להערכתנו אגף זה נבנה בשלהי התקופה העות'מאנית, אולי במהלך המאה התשע-עשרה, כפי שניתן לראות גם במתחמים דומים כמו נבי רובין שבחולות פלמחים ( ששון תשס"ה ...  אל הספר
רסלינג

המכללה האקדמית אשקלון