אשקלון כמרחב לחימה: נקודת מבט נופית על קרבות ופעולות מצור מימי ממלכת ירושלים

268 רפאל י' לואיס בהנהגתו של המלך בולדווין ה- ,3 או מנגד למצור שהטיל צלאח א-דין 34 שנים מאוחר יותר ושהסתיים בכניעתה של העיר ב- 4 בספטמבר 1187 . איור 1 : צילום אוויר מרחב אשקלון, 1945 . 1 . 27 ( 5022 20, PS ) . שימו לב לחדירת החולות מדרום לתל ולאורך סוללת העיר עד לקו שער ירושלים . 269 אשקלון כמרחב לחימה : נקודת מבט נופית איור 2 : צילום אוויר מרחב אשקלון, 1945 . 1 . 5 ( 6057 12, PS ) . שימו לב לחדירת החולות מדרום לתל ולאורך סוללת העיר עד לקו שער ירושלים . 270 רפאל י' לואיס אשקלון כמרחב לחימה בימי ממלכת ירושלים הצלבנית תל אשקלון ידע אין-ספור אירועים היסטוריים מאז ראשית ההתיישבות בשטחו בתקופת הברונזה התיכונה . רבים מאירועים אלה היו בעלי אופי קשה ואלים . היות שהעיר היא נקודת מפתח חשובה בשליטה בארץ ישראל ומהווה את "השער" הדרומי לתחומה, אין פלא שגם הקרב האחרון של מסע הצלב הראשון ניטש בשדותיה . בשעת בוקר מוקדמת ב- 12 באוגוסט 1099 הפתיעו חילות הפראנקים ( צלבנים ) את הצבא המצרי הפאטמי, שחנה למרגלות חומות העיר . הפראנקים הדהימו את המחנה המוסלמי המנומנם והשמידו אותו כמעט כליל במטח חיצים ולאחריו בה...  אל הספר
רסלינג

המכללה האקדמית אשקלון