כנסיות בטריטוריית אשקלון - סמכות דתית או מעוז כלכלי

211 כנסיות בטריטוריית אשקלון - סמכות דתית או מעוז כלכלי פסיפס שלב א מורכב משילוב של מוטיבים פיגורטיביים, צמחיים וגיאומטריים, המעוצבים בסכמתיות לא מדויקת, ואין הקפדה על יחסים פרופורציונליים בין המוטיבים השונים ( חבס תשע"ו : 278 - 279 ) . הרישול בביצוע נובע כנראה מהיעדר תכנון ורישום מקדים טרם הנחת הפסיפס . התוכנית האיקונוגרפית שבה המוטיבים והכתובות פונים לכיוונים שונים מאלצת את המאמין לנוע לכל הכיוונים כדי לראות מוטיב זה או אחר . הבחירה בשטיח מורכב ועשיר במוטיבים בעבור אולם התווך, לעומת הבחירה בשטיח גיאומטרי פשוט בסיטראה הצפונית, מבטאת גישה מִדרגית המתקיימת בפסיפסים המעטרים את הכנסיות ואת בתי הכנסת בתקופה הביזנטית . המדרג מעיד על החשיבות שניתנה לאולם התווך במבני הבזיליקה, ועל הנטייה לעטר חללים משניים, ובהם הסיטראות, ברשתות גיאומטריות צמחיות פשוטות . הדגשת אולם התווך התבצעה בקביעת שטיחים מעוטרים בשריגי גפן ומאוכלסים במוטיבים פיגורטיביים לעומת סיטראות גיאומטריות ( חבס תשע"ו : 280 ) . שלב ב - שלב זה גבוה ב- 2 . 0 - 25 . 0 מ' מעל שלב א, והוא מערבי יותר . רצפת הסיטראה הצפונית אינה מתייחסת לקי...  אל הספר
רסלינג

המכללה האקדמית אשקלון