חפירות בית האחוזה הרומי ומאגר המים בח'רבת אל־דוואימה (אמציה) - חיי מותרות ומערכות מסתור מהתקופה הרומית

134 ולדיק ליפשיץ ודניאל וורגה מבוא האתר הקדום של אמציה משתרע מתחת לחורבות הכפר הערבי, על גבעת גיר בדרום שפלת יהודה בגבול מישורי הלס של הנגב, כ- 7 ק"מ דרום-מזרחית לתל לכיש ( נ"צ 605050 / 191800 ; איור 1 ) . פסגת הגבעה, ברום של 390 מ' מעל פני הים, גבוהה ב- 60 מ' מנחל לכיש הסובב את הגבעה . איור 1 : מפת איתור ( הפקת מפה : א' אלג'ם ) . 135 חפירות בית האחוזה הרומי ומאגר המים בח'רבת אל-דוואימה ( אמציה ) תולדות המחקר במהלך המאה התשע-עשרה וראשית המאה העשרים ביקרו באל-דוואימה נוסעים שונים שתיארו את הכפר הערבי ואת השרידים הקדומים שבו . את הסקר הראשון באתר ערכו אדוארד רובינסון ואלי סמית' בשנות השלושים של המאה התשע-עשרה . המידע שהם סיפקו היה מועט והתרכז בציון העובדה שהכפר שוכן לאורך הדרך מבית גוברין לבאר שבע, וכן בהימצאותו של קבר שייח' בחלק המערבי של הגבעה ( 55 - 54 : 1841 Robinson and Smith ) . סוקרי הקרן לחקירת ארץ ישראל ( P . E . F ) קלוד קונדר והרברט קיצ'נר ( Conder and Kitchener 1883 : 258 ) , ואחריהם פליקס אבל ( 90 : 1938 Abel ) , ביקרו באל- דוואימה בסוף המאה התשע-עשרה וראשית המאה העשרים ותיא...  אל הספר
רסלינג

המכללה האקדמית אשקלון