חרותות כלי שיט מהתקופה ההלניסטית־רומית הקדומה בחללים תת־קרקעיים בשפלת יהודה

106 איתן קליין ובועז זיסו מבוא בשפלת יהודה, אזור גבעי המשתרע כ- 30 - 40 ק"מ ממזרח לרצועת החוף של מישור החוף הדרומי, מצויים אלפי מערות ובורות אשר נחצבו בסלע הקירטון, מעשה ידי אדם . מערות אלה שימשו לאורך ההיסטוריה את תושבי האזור כמתקנים חקלאיים, מחצבות סלע, בורות לאגירת מים, אורוות תת-קרקעיות, מתקני קולומבריה ומתקני אחסון לתוצרת חקלאית . מתקנים תת-קרקעיים רבים בשפלת יהודה הותקנו במהלך התקופות ההלניסטית והרומית, וזמן חציבתם ושימושם, כמו גם שיוכם האתני של מתקיני החללים, קשה לזיהוי . לצורך תיארוך זמן התקנתם של המערכות מקובל להסתמך על כמה גורמים : שילובם של אלמנטים ארכיטקטוניים, טכנולוגיים או סגנוניים שונים . 1 במתקן . טיפולוגיה של חדרים וחללים . . 2 חרותות וכתובות המתגלות על גבי דפנות החללים . . 3 סטרטיגרפיה יחסית של חללים תת-קרקעיים סמוכים . . 4 ממצא מתארך מתוך החללים . . 5 תיארוך השרידים הארכיאולוגיים המצויים על פני השטח והיחס שלהם . 6 אל החללים התת-קרקעיים . סגנון החציבה . . 7 חלקם הגדול של המתקנים התת-קרקעיים באזור הנדון שנחצבו בתקופות אלה חוברו זה לזה במחילות צרות המאפשרות מעבר בזחילה ...  אל הספר
רסלינג

המכללה האקדמית אשקלון