שער שני: יהודים, נוכרים ונוצרים - מחקרים בתקופות הקלאסיות