'מצד הקילומטר העשירי': יישוב ותחנת דרכים מבוצרת מהתקופה הפרסית בנתיב העשרה

86 יעל עבאדי - רייס מבוא התחקות אחר רישומם של מאורעות היסטוריים באתרים הארכיאולוגיים מעסיקה את התחום מראשיתו . לעיתים קרובות זו אינה משימה פשוטה, אך ישנם אתרים שכמו מציגים את סיפורם בבהירות המציעה לקשר אותם למאורעות היסטוריים . אתר כזה הוא נתיב העשרה, שבו נחפרו מְצָד מבוצר, מבני שירות ומחסנים . המצד של אתר נתיב העשרה כונה על ידי הארכיאולוגים שחפרו אותו בשנת 2014 "מצד הקילומטר העשירי" משום שנבנה באמצע הדרך בין אשקלון לעזה - עשרה ק"מ מהעיר עזה שמדרום-מערב ועשרה ק"מ מהעיר אשקלון שמצפון-מזרח . האתר הוא חלק מסדרה של מצדים ומצודות מהתקופה הפרסית ( 539 - 333 לפנה"ס ) לאורך החוף ( איור 1 ) . איור 1 : האתר נתיב העשרה מסומן על מפה של אתרים מהתקופה הפרסית ( לפי : 1 . Tal 2005 : fig ) . 87 'מְצָד הקילומטר העשירי' : יישוב ותחנת דרכים מבוצרת מהתקופה הפרסית בנתיב העשרה הנוכחות באתר הייתה ארוכה דייה להשאיר שרידי תיקונים וחידושים בקירות וברצפות, והיא הסתיימה באחת : המצד נחרב באלימות בתקופה הפרסית ולא נושב מחדש במשך מאות שנים . הקישור הראשוני שעלה בראשנו, עוד במהלך החפירה בעת גילוי המצד ושכבות החורבן, ה...  אל הספר
רסלינג

המכללה האקדמית אשקלון