הצצה למנהגי הפולחן הכנעני בתל בורנה בתקופת הברונזה המאוחרת

48 איציק שי, אהרן טבגר וכריס מקיני איור 1 : מפת מיקום תל בורנה ( שרטוט : ג' רוזנברג ) . עד עתה נחפרו חמישה שטחים ( איור 2 ) : שטחים A1, A2 ו- B2 הממוקמים בפסגת האתר ובהם בעיקר מבנים וממצאים מתקופת הברזל הכוללים גם את הביצור המקיף את הפסגה ( ראו למשל שי ואחרים תשע"ה ; ; 2012 . Shai et al Shai et al . 2014 ; Shai 2017 ) . בשטח C , הממוקם במדרונות הצפון-מזרחיים של האתר, נחשפו מתקנים חקלאיים שנראה שהיו בשימוש לאורך תקופות הברונזה והברזל, תקופות היישוב העיקריות באתר . שטח B1 , הנמצא במדרגה נמוכה מפסגת התל וממערב לה, הינו האזור העיקרי שבו התגלו ממצאי תקופת הברונזה המאוחרת . 49 הצצה למנהגי הפולחן הכנעני בתל בורנה בתקופת הברונזה המאוחרת איור 2 : תצלום אוויר של שטחי החפירה ( גריפין שירותי צילום אווירי ) . ממצאי תקופת הברונזה המאוחרת ממצאי הסקר ברזולוציה גבוהה ( 2010 Uziel and Shai ) וכן ממצאי סקר החפירה ( 2014 Shai and Uziel ) מלמדים כי בתקופת הברונזה המאוחרת הגיע היישוב באתר לאחד משיאיו והשתרע על פני כ- 60 דונם . ניתוח הסקרים הצביע כי בטראסה שממערב לפסגה התקיים יישוב בתקופת הברונזה המאוחרת בלב...  אל הספר
רסלינג

המכללה האקדמית אשקלון