תהליכי התיישבות בתקופת הברונזה הקדומה II-I בשפלת יהודה לאור שינויי אקלים וסביבה

22 איילת לוי - רייפר, אורן אקרמן, יצחק פז ויואל רסקין רקע בתקופת הברונזה הקדומה בשפלת יהודה, מאמצע האלף ה- 4 ועד אמצע האלף ה- 3 לפנה"ס, חלו תמורות יישוביות משמעותיות הראויות לבדיקה מקיפה וממצה . תחילת תקופת הברונזה הקדומה I ( 3650 - 3000 לפנה"ס ) אופיינה ברובה ביישובים כפריים קטנים הפזורים בדלילות על פני שטח נרחב, ואילו בהמשכה, תקופת הברונזה הקדומה I ב, ניכרו תהליכים שהביאו להתגבשותן הראשונית של ערים בארץ ישראל . בתקופת הברונזה הקדומה II ( 3000 - 2900 לפנה"ס ) , נבנו רוב הערים שהטביעו את חותמן על הנוף הארץ- ישראלי, כדוגמת תל בית-ירח, תל ירמות ותל ערד . תהליכי עיור נמשכו בתקופת הברונזה הקדומה III ( 2900 - 2500 לפנה"ס ) , ובשלהי תקופה זו מסתמנת סיומה של תקופת העיור ( יקותיאלי תשנ"ג ; 21 - 14 : 2001 Getzov , Paz and Gophna Gophna 1989 ; idem 1995 ; Gophna and Paz 2014 ; Yekutieli 2000 ) . במאמר נציג את תהליכי ההתיישבות בשפלת יהודה בתקופת הברונזה הקדומה II - I בהסתמך על עבודת הדוקטורט של לוי - רייפר ( תשס"ה ) , פרסומי סקרים וחפירות ארכיאולוגיות באתרים בשפלת יהודה שהתפרסמו בעשור האחרון ( 20...  אל הספר
רסלינג

המכללה האקדמית אשקלון