אשקלון וסביבותיה : קובץ מחקרים על מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה מוגש לד"ר נחום שגיב לרגל פרישתו לגמלאות

אשקלון וסביבותיה הסדרה : מחקרי אשקלון ועדה אקדמית פרופ' יצחק רייטר, המכללה האקדמית אשקלון פרופ' זאב ספראי, אוניברסיטת בר – אילן פרופ' יגאל לוין, אוניברסיטת בר - אילן אשקלון וסביבותיה : קובץ מחקרים על מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה מוגש לד"ר נחום שגיב לרגל פרישתו לגמלאות אשקלון וסביבותיה קובץ מחקרים על מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה מוגש לד"ר נחום שגיב לרגל פרישתו לגמלאות עורכים איתן קליין, אברהם ( אבי ) ששון, איילת לוי - רייפר המכללה האקדמית אשקלון תש"ף - 2020 Ashkelon and Its Environs Studies of the Southern Coastal Plain and the Judean Foothills in Honor of Dr . Nahum Sagiv Editors : Eitan Klein, Avraham ( Avi ) Sasson and Ayelet Levy - Reifer Ashkelon Studies Series Academic Board : Prof . Yitzhak Reiter, Ashkelon Academic College Prof . Zeev Safrai, Bar - Ilan University Prof . Yigal Levin, Bar - Ilan University Language editor : Ella Golan Graphic Design : Studio Iditanat Cover Design : As We Design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing and Ashkelon Academic College © Res...  אל הספר
רסלינג

המכללה האקדמית אשקלון