מפתח

מפתח  ׀ 331 בורמן, מרטין 154 , 166 , 173 , 189 , ,190 191 בייגבדר, פרדריק 85 ביצ'ר, הנרי ק' 238 בית מטבחיים, ויניצה 149 - 150 בל, היינריך ,54 55 - 57 , 81 בלו, ניקולאוס פון 185 בלוך, מארק 87 - 88 בן, גוטפריד 64 , 75 , 179 בנזדרין 40 - 41 , 116 בנימין, ולטר 208 בעלות הברית 50 , 70 - 72 , 77 , 89 , 93 - 94 , 96 - 99 , 140 , 156 - 157 , 167 , 175 , 192 , 205 , 208 , 213 , 217 , 223 , 232 , 240 , 242 בראוכיטש, ואלתר היינריך אלפרד הרמן פון 72 , 79 - 80 , 98 , 140 בראון, אווה 35 , 167 - 170 , ,170 171 , 173 - 174 , 252 בראוֹן, ורנר פון 60 בראון, פול 126 בראנדט, קרל 95 , 182 , 188 , 192 - 195 , 248 ברבר, אניטה 21 ברגהוף, מעון באוברזלצברג 35 , 168 , 170 - 173 , 175 בריטניה 19 , 70 - 71 , 109 , 111 , 116 , 142 , 148 , 156 , 207 ברית המועצות 115 , 118 , 130 - 132 , 134 , 137 - 138 , 143 , 148 , 152 , 156 - 157 , 165 , 167 - 168 , 173 , 175 , 203 , 207 , 213 , 252 "ברלין אלכסנדרפלאץ" ( דבלין ) 21 ברנשיידט, ארנסט 227 ג בלס, יוזף 37 , 39 , 96 , 129 , 137 , 141 , 156 , 163 , 174 - 175 , 241 , 246 גב...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ