מקורות לתצלומים

מקורות לתצלומים  ׀ 329 עמ' 220 — © אוניברסיטת הוּמְבּוֹלד בברלין, ספריית האוניברסיטה עמ' 233 — האוסף ההיסטורי של בית הספר של חיל הים הגרמני ב- Mürwik  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ