הערות

260  ׀ אקסטזה טוטאלית פרטיה המלאים : Werner Pieper, "Nazis on Speed : Drogen im Reich", Birkenau - Löhrbach, 2002 . 3 . ( להלן : פיפר, Nazis on Speed ( . Ridder, Michael de, "Heroin . Vom Arzneimittel zur Droge " 6 , פרנקפורט, 2000 , עמ' 128 . 7 ראו פיפר, Nazis on Speed , עמ' 26 ואילך, ובהקשר הזה גם עמ' 205 . 8 הארכיון הפדרלי בברלין, רישומים בנוגע להפצתם של אופיום ומורפיום, 1501 R , כרך 8 , דף 502 , מתאריך 1922 . 9 . 15 , במקור על פי הפרטים האלה : BArch - Berlin R 1501, Akten betr . Vertrieb von Opium und Morphium, Bd . 8, Bl . 502, 15 . 9 . 1922 . 9 מצוטט אצל Holzer, Tilmann . "Die Geburt der Drogenpolitik aus dem Geist der Rassenhygiene – Deutsche Drogenpolitik von 1933 bis 1972 ," Inauguraldissertation , מנהיים, 2006 , עמ' 32 ( להלן : הולצר, Die Geburt der Drogenpolitik ) . 10 משרד החוץ הגרמני ( AA / R ( AAת"ר , Auswärtiges Amt 43309 , הערתו של בְּרַיְטפֶלד ( Breitfeld ) , הממונה על האופיום במשרד החוץ הגרמני, מתאריך 1935 . 3 . 10 , מצוטט אצל הולצר, Die Geburt der Drogenpolitik , עמ'...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ