מקורות

ישראל כ"ץ 228 דרוקר, פיטר . 1992 . מניהול של אתמול למנהיגות של מחר . תל אביב : מטר . הורקהיימר, מקס . 1997 . "מתוך : מושג הנאורות", בשארה, עזמי ) עריכה ומבוא ( , הנאורות — פרויקט שלא נשלם ? תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1997 . היילברונר, עודד . 2010 . "מודרניזם : מצב רוח, מצב תודעתי, סגנון או זרם ? ", בתוך : היילברונר, עודד ולוין, מיכאל ) עורכים ( , איך אומרים Modernism בעברית ? תל אביב : רסלינג, 2010 : 27 - 65 . ז'יז'ק, סלבוי . 2005 . התבוננות מן הצד . תל אביב : רסלינג . ליוטאר, ז'אן פ' . 1999 . המצב הפוסטמודרני . תל אביב : הקיבוץ המאוחד . ליוטאר, ז'אן פ' . 2006 . הסברים על הפוסטמודרני . תל אביב : רסלינג . מילר, ז'אק א' . 1988 . לאקאן — הדרך לקליניקה . רמת השרון : הוצאת הספרייה הפרוידיאנית . מנדלוביץ, שלמה . 2009 . על הסדר החברתי של העצמי - ים המרובים . תל אביב : רסלינג . קאנט, עמנואל . 2009 . מהי נאורות ? תל אביב : רסלינג . Alvesson, Mats and Deetz, Stanley . 1996 . "Critical Theory and Postmodernism Approached to Organizational Studies" . In : Clegg, Stewart R . , Hardy Cynthia and Nord,...  אל הספר
רסלינג