7 הבזות וגילוייה בארגון בעקבות ז'וליה קריסטבה

ישראל כ"ץ 182 אך גם מעצבת מציאות . לנוכח זאת עבודתו של בן נר היא ניסיון אמנותי לטלטל גבולות, וגם לתהות על חדות האבחנה בין דמיון למציאות . פרקי הדחייה והאיסור הם לעתים אזורים מוסתרים ומוצנעים ; פעמים אחרות הם דווקא אירועים רוויי מלל וסערת רגשות . תמיד יש בהם רגישות ופגיעות, ולכן שכיח הניסיון לקטלג אותם כחריגים, כמשהו שאיננו מייצג את הארגון או כלקח שנלמד ולא יישנה . אלה הם אירועים שאולי יש ניסיון לשמור אותם "מאחורי הקלעים" ) אם לא ניתן להעלימם לגמרי ( , אך הם לחלוטין אינם בשוליים . לפעמים הם לב הסיפור . ז'וליה קריסטבה בהקשר זה רלוונטית במיוחד עבודתה של ז'וליה קריסטבה, שטבעה את המושג "בזות" ונתנה לו משקל רב באחת מעבודות המפתח שלה . קריסטבה עסקה רבות בקשר שבין העצמי לשפה, בין הסמיוטי לסמלי . לכאורה ראוי לסווג את קריסטבה ככותבת פוסט – סטרוקטורליסטית ) כזו שהייתה שותפה לרעיונות סטרוקטורליסטיים, אך עשתה להם תיקון ופיתוח, בעיקר על ידי מתן הדגש לאינטרטקסטואליות ולכוחו של ההקשר ( . עם זאת, כמו כותבים פוסטמודרניים רבים, היא מבטאת מידה רבה של אי – נוחות מול כל ניסיון לסיווג או לתיוג קבועים . ז'ולי...  אל הספר
רסלינג