5 הדינמיקה של הריבוי בעקבות ז'יל דלז

ישראל כ"ץ 128 חברתיות מתפקדות ופוריות, תוך הצעת שיקול דעת, שיטתיות, בהירות ויכולת פעולה . כך גם רוב המתודולוגיות שפותחו בשירות הארגון : תכניות עבודה, ניהול לפי יעדים, ניהול פרויקטים, תכנון קריירה, הערכת ביצועים ועוד . סדר, שליטה, תכנון — אלה ערכים מנחים של תפיסת הניהול המודרנית, כפי שנקשרה בתיאוריות של מקס ובר, טיילור ורבים אחרים . כל אלה גם נקשרים לארגון, כמערכת החותרת לוודאות . קיום היררכיה ניהולית, הגדרה של מטרות ודפוסי פעולה ביחס אליהם נחשבים לכרוכים בפעולה ארגונית ראויה . לעומת זאת, בשנים האחרונות עולה וגוברת מודעות לכך שארגונים מסודרים פחות מכפי שהם מתיימרים להיות, שהבניה מלאה מתגלה לעתים כדיספונקציונלית ושנחוץ היום להתמודד יותר ויותר עם נסיבות והיבטים של פעולה לנוכח השתנות והפתעות . קארל וייק ) Weick, 1979 ( הצביע בכתיבתו על כך שארגונים נמצאים בעיקר במחשבתנו, הם ישויות דינמיות ומשתנות והם מאופיינים על ידי חיבורים רופפים . לצורך זה בחן וייק ארגונים שנחשבים מהודקים ) בתי ספר, גופי בקרה ועוד ( והראה שגם בהם רבים החריקות, הפערים והרפיפות . לצד התעניינות בפענוח של תקלות, הפתעות ושיבו...  אל הספר
רסלינג