4 בין ארגון לאידיאולוגיה בעקבות לואי אלתוסר

121 ארגונים בעולם פוסטמודרני אידיאולוגיה כמכוונת התערבות כניתוח אלטרנטיבי הציע סלבוי ז'יז'ק ) אולי המפורסם מבין ההוגים באסכולה הסלובנית, הכוללת גם את מלאדן דולאר והנרי קריפס ( כי ההסבה ) אינטרפלציה במקור ( קשורה בעיקר לפנטזיות האידיאולוגיות שבתוכן לכוד הסובייקט . אלה מציעות דבר מה בלתי ניתן לייצוג, החומק מכל הגדרה פוזיטיביסטית ומבטיח גישה סודית לתענוג . ז'יז'ק מנסה לצעוד אל "מעבר להסבה", אל הליבה הלא מודעת של ההתענגות הליבידינלית, שסביבה נארגת כל רשת תרבותית . הוא סבור שחלק גדול מהרעיונות הפוסטמודרניסטיים נטועים במודרניזם . לדעתו, רק עם לאקאן התרחש "השבר הפוסטמודרניסטי, על ידי התמטיזציה של הגרעין הממשי הטראומטי, או בלשונו : " ] . . . [ הצגת האובייקט באופן ישיר, בצורה המאפשרת לו לחשוף את טיבו האדיש, השרירותי" ) ז'יז'ק, 2005 : 147 ( . אותו אובייקט יכול להיות נשגב ודוחה בעת ובעונה אחת . אין בו כל מהות . ההבדל בסגולה המוקנית לו מבני בלבד, וקשור רק למקומו בסדר הסמלי . ז'יז'ק פוסע עם המסגרת התיאורטית של לאקאן ואלתוסר, אך מנסה לברר את המתרחש בממלכה העמומה של הפנטזיה הלא מודעת, כפי שהיא מתבטאת...  אל הספר
רסלינג