3 דרכים לפיקוח בעקבות מישל פוקו

ישראל כ"ץ 66 תכנון מקדים מהודק וכן שימוש בה והפעלתה לפי סך הוראות נתונות ) כולל ביחס לתחזוקה נדרשת ( ; לעומת זאת, בארגון, כיצירה אנושית, נדרשות הוראות שיתחשבו בגורם האנושי, העסוק ברעיון הייחודיות שלו ושאין נוסחה בטוחה מראש לאופן הפעלתו . קו חשיבה זה מופיע לא אחת כאנלוגי למדי להזנת המכונה בשמנים הנחוצים, גם אם בפועל מדובר בהקשר זה בחומר אחר לגמרי . אך לא די בתכנון מקדים כדי להבטיח את המבוקש . בארגונים שונים מנסים לצרף לכוונות שביסוד ההפעלה האנושית גיבוי של יכולת אכיפה טובה . זה הרציונל שביסוד מאמץ השליטה . לכך גם נרתמו מאמצים בולטים של הפסיכולוגיה החברתית ושל תחומים אחרים של הנדסת אנוש ומדעי ההתנהגות, כשהם מסייעים בהמרתן של שיטות מסורתיות וגולמיות משהו של פיקוח ישיר בדרכים מתוחכמות אך אפקטיביות לא פחות . כך, השיח על "האופן שבו ניתן להניע עובדים" מנסה להתמודד עם הנחת הסירוב האפשרי של היחיד ללכת בתלם שהותווה לו מראש . גם האופן שבו גויס החינוך לרשות העבודה הארגונית ממחיש זאת היטב, וכך גם הרטוריקות הרווחות של "יחסי אנוש" ושל "אפקטיביות" ) שנהב, 1991 ( . בעידן הקדום הייתה העבודה בעיקרה משימה...  אל הספר
רסלינג