2 על הארגון כטקסט בעקבות ז'אק דרידה

ישראל כ"ץ 60  היעדר הניסיון ) של החברה לנוכח פרויקט בהתהוות וגם של הספקים בשירותה בביצוע פרויקט כה עצום בגודלו ( גרם לתקלות רבות, לפיגורים ולעיכובים קשים בלוח הזמנים של הפרויקט . הן המעסיקים, הן החברה והן הספקים לא ידעו להעריך מראש, למרות ההתחייבות בחוזים מפורטים וקשיחים, בפני מה הם בעצם עומדים ולא השכילו לאמוד באופן מספק את גודל המאמץ, את קצב הלמידה ואת העלויות הנלוות . הם גם פגשו בעיות של תחלופת עובדים, לחצים ותובענות מצד ספק יחיד, עומסים ובעיות יום – יומיות ושאר אירועים שנלוו לפרויקט מסוג זה .  המייסדים לקו בביטחון יתר, מעין היבריס, שבו הגאווה היתרה גררה עיוורון ותנועה גורלית במסלול שאין לחמוק ממנו . הלך רוח זה התבטא בהנחה שלפיה את המוצר שמפתחים בחברה יוכל להפעיל בזריזות גם אדם לא מיומן וללא השכלה מיוחדת . הוא גם ניכר בהנחה החלופית, שלפיה מכונות יכולות להחליף בני אדם וניתן לשעתק בזמן קצר את החוכמה והמומחיות האנושיות לתוך מכונה . בהמשך, לאחר הקשיים העצומים שהיו כרוכים בהקמת המערכת, התברר כי זו אינה מסוגלת להכיל את כל היוצאים מהכלל, החריגים והדקויות הרבים מספור הכרוכים בטיפול במידע ...  אל הספר
רסלינג