פתיח

ישראל כ"ץ 8 סקרנות ומשיכה מכאן ודאגה וחרדה מכאן ; כביכול החשיפה של מגבלות השיח המודרני תותיר אותנו עירומים וחסרי כול . בעבודתי המקצועית אני נתבע לא אחת ל"תכליתיות", מאוים כי איחשב אולי מעניין אך גם לא רלוונטי . עם זאת דווקא ההתנסות המתמשכת שלי בייעוץ לארגונים לימדה אותי כי לנוכח ההפתעות הפוקדות אותנו חדשות לבקרים, ועם גילויי הספק והחרדה שמופיעים מול כל שיבוש במעשה הארגוני או מול גילויים של פערים וסתירות, יש ערך בונה להיכרות עם פרספקטיבה זו . בעיניי, תרומתה של העמדה הפוסטמודרנית לשיח הארגוני היא בכמה מישורים : בהדגשה שכל הצורות וההבנות הארגוניות נובעות מהבניה חברתית ומדפוסי שיח, בחלקם שרירותיים ובחלקם מושפעים מגורמים עתירי כוח המנסים לרתום את תפיסות המציאות לשירות העדפותיהם ; בקשב שניתן לריבוי ולקיום של קונפליקטים במרחב הלוחץ להאחדה ולשכפול ; במתן הערך לאִתגור של חלופות חדשות ומחדשות, לערעור עליהן ולחיפוש אחריהן ; בהכרה בכוחה של אי – ודאות כמחוללת תנועה של עיצוב תפיסות ופתרונות, שכולם ארעיים . כאמור, אין זה טקסט של חסיד גמור של גישה פוסטמודרנית, גם משום שגישה כזו מביטה בהסתייגות ובחשד ע...  אל הספר
רסלינג