1 הלא־מודע והפסיכואנליטיקאי כחלק ממנו

12 מרקו מאואס להתמודד אתו, לאקאן נעזר לא רק בנקודה שהדגישו לפלאנש ופונטאליס, שהלא-מודע קשור לטיפול, אלא גם בטענה נוספת, מוזרה, כפי שנראה בהמשך, שנמצאת אמנם ב אוצר המילים של הפסיכואנליזה אך ללא הצעה לפתרון . כך כותבים עוד לפלאנש ופונטאליס בערך "הלא-מודע" : "הלא-מודע [ הוא ] "מקום נפשי" ייחודי, שאין לדַמותו למודעוּת נוספת, אלא למערכת בעלת תכנים, 6 מדוע בוחרים לפלאנש מנגנונים, ואולי אף 'אנרגיה' משלה" . ופונטאליס להשתמש במילה "תכנים" ? על מנת להדגיש בדיוק את אותה נקודה שממנה נבע הגיחוך של היידגר : הייתכנו "תכנים" לא מודעים ? ואכן, פרויד, במאמרו "הלא-מודע" ( בקטע שמצוטט גם 7 משתמש במילה Inhalten ( תכנים ) , ומתאר זאת הוא ב אוצר המילים ) , 8 פרויד אף כהנחה ( supposition , או בגרמנית של פרויד, Annahme ) . חוזר ומשתמש במילה זאת כאשר הוא כותב ש"בתוך הלא-מודע 9 אין אלא תכנים מוטענים בעוצמה קטנה או גדולה" . כיצד ניגש לאקאן לבעיה הזאת, לגיחוך של היידגר ? לאקאן הפתיע את כולם, פסיכואנליטיקאים ולא פסיכואנליטיקאים כאחד, כשטען שהידע של הלא-מודע, ה"תוכן", הוא ממש כפי שפרויד אמר - "מונח" . האנליטיקאי, בה...  אל הספר
רסלינג