הקדמה

8 מרקו מאואס שכואב ומבקש טיפול, הפנטזמה אינה מבקשת טיפול אלא דבר – מה אחר ; שהיא בעצמה מגלמת ציר שנבדל מהנורמה, ושכך היא מובילה לאתיקה חדשה, שהחלה בפרקטיקה שפרויד המציא וכינה בשם פסיכואנליזה ; ולבסוף, שהפנטזמה הזאת נמצאת מעבר לטווח ההשפעה של הפירוש, באזור שאין בו מסמן שאפשר יהיה להחזיק בו, כלומר באזור שבו "אין אחר של האחר" . כל זאת הודות למשפט מפתח בטקסט של פרויד, שמילר קרא בהרצאה : ברופא שעורך את האנליזה מתעוררת תחושה שבכך אין הבעיה באה על תיקונה, שכן הוא חייב להודות בינו לבין עצמו שפנטזיות אלה נותרות על פי רוב נבדלות משאר תוכנה של הנוירוזה ואינן משתלבות במבנה שלה . 2 כך החלה דרכה של ההוראה של מילר בבואנוס איירס . חמש שנים מאוחר יותר, ב- ,1988 התנועה הפרוידיאנית בישראל שהצעתי לייסד ב- ,1985 עבור עמיתים ותלמידים שלימדו פרויד ולאקאן בארץ זה מכבר, הזמינה אותו לישראל בעקבות המלצתי . אלה היו "ימים שבהם היין והוורדים" כמו שאומר השיר הנפלא של פט בון מ- ,1963 לא "הלכו ונגמרו" אלא נשארו, וצבעו משהו שלא הולך ולא מבקש תיקון כי תיקון אין כאשר מדובר במשהו אינטימי עמוק, משהו שדורש שתסתדר אתו . ברצו...  אל הספר
רסלינג