מילון מונחים של אריך נוימן

172 אריך נוימן מציאות אחידה ( Unitary reality ) - אריך נוימן טבע מושג זה להמשגה של המציאות הארכיטיפית האחדותית אשר קיימת תמיד בלא-מודע הקולקטיבי . במציאות האחידה הקיטוב בין אובייקט וסובייקט, בין חוץ ופנים, בין נפש ועולם עדיין אינו קיים, או לחלופין אינו קיים עוד . העולם והנפש נחווים כאחדות כפי שהילד הקטן, האדם המיסטי והאדם היצירתי חווים אותה . כל זאת לעומת המציאות הקוטבית המוכרת לתודעת האגו, המפצלת ומפרידה . נומינוזיות ולומינוזיות - שני אופנים של התגלות הידע בשדה האחדותי . הנומינוזיות היא חוויה המבטאת את אופיו הדינמי של הידע, והלומינוזיות היא גילוי-הארה של אופיו ומשמעותו . יונג, בעקבות רודולף אוטו ( Otto ) , תיאר את הנומינוזיות כחוויה רבת עוצמה של התודעה אל מול הארכיטיפים, בעיקר ארכיטיפ העצמי . הלומינוזיות היא במהותה סוג מיוחד של תובנה או הכרה, שאינה מבוססת על הרציונליות של מהותו של הארכיטיפ . נוימן מדגיש את קשר הגומלין בין הנומינוזיות ללומינוזיות . ציר אגו-עצמי ( Ego - Self axis ) - ציר זה הוא חוט השדרה של התפתחות הנפש ושל האוטומורפיזם . הוא מבטא את הזיקה הדינמית בין האגו לעצמי כציר אש...  אל הספר
רסלינג