הנפש כמקום היצירה

131 אדם ומשמעות את עצמנו אם כן : מה מקדים בסדרה האבולוציונית של היצורים החיים את רוח החיים היצירתית של הנפש האנושית, את פנימיותה המשתקפת, את פונקציית ההכרה של התודעה ואת חירותו היחסית 9 של האגו האנושי ? ה"מינים" הם התבניות הגדולות שבהן מצויה רוח החיים במציאות . הם "סידורים" אשר מקורותיהם ואופן פעולתם אינו ידוע לנו ; אבל אנו יודעים שעבור היחידים שבהם הם מתקיימים הם טרנס-פרסונליים . המינים הם נתון מראש שמקדים את היחיד, ש"עובר בתורשה" דרך גרעין התא וגם בפרוטופלזמה, וקובע את תבניתו ואת התנהגותו . הוא מארגן ומסדיר לא רק את ההתפתחות המבנית-גופנית אלא גם את התנהגות היחיד בהתייחסויותיו לבני מינו כחבר בקבוצה ולבני המין השני כבן-זוג וכממשיך דורו . באותה מידה נתון מראש זה קובע את התנהגות היחיד בהתייחסותו לאותם מינים של הצומח והחי אשר מהווים חלק מהוויות החיים של המין הספציפי, אם כידיד, כאויב או כקורבן . בה בעת, התייחסות זו לסביבה החיה הנה היבט חלקי בלבד של ה"סידורים" הסובבים, מאחר שנוף ומולדת, מים ואוויר, והגיאוגרפיה של הארץ כולה נכללים בעולם הפעולה והתפיסה המסודר באופן ייחודי לכל מין ומין . משמעו...  אל הספר
רסלינג