הנפש וגלגול מישורי המציאות

43 אדם ומשמעות ולהבינה . כנגד זאת האדם כסובייקט בעל כושר דמיון מכוון ללומינוזיות של החיים, כלומר לתכונותיו של המציאותי שבהן טמון ידע בעל משמעות הניתן לגילוי . ק"ג יונג החיל את המונח "לומינוזיות" על אותם חלקיקים בלא-מודע אשר יש בכוחם להאיר, 26 לומינוזיות זו - אשר ואשר מופיעים כניצוצות, עיני דג וכדומה . אפיַינו גם כ"וקטור המכוון למודעות" - היא נטייתה המהותית של המציאות האחידה להתגלות . הווה אומר שהתוכן, המשמעות, הנומינוזיות, וכפי שעלינו להוסיף כעת גם ה"צורה", הנם מאפייניה האובייקטיביים של המציאות ואינם תוצרים של הנפש במשמעות הפרשנית . הלומינוזיות, כמו הנומינוזיות, אינן תכונות של הנפש המושלכות על העולם, אלא הן חלק מהמציאויות שאתן הנפש נמצאת בזיקה . הדבר נובע מכך שהלומינוזי כשדה ידע אנונימי, למשל של האינסטינקטים, קדם בהרבה מבחינה התפתחותית- אבולוציונית להיווצרותה של התודעה . כך, למשל, איכות האור של התודעה מייצגת "תמצית" של הלומינוזיות שבמציאות ; באותו אופן, למשל, במיתולוגיה הגנוסטית משימתה של האנושות היא 27 איסוף ומרכוז השברים של ניצוצות האור המצויים במציאות . אך ורק בחיבורן יחד מרכיבות נו...  אל הספר
רסלינג