5 שומרים על אחיות, בוכים על אחים

122 הנרי אברמוביץ' אחיות והשוואות הניגוד שבין שני זוגות האחיות שתיארתי מגלה הרבה על הפסיכולוגיה של אחיות . אחוות אחיות היא במיטבה כאשר הן יכולות לפעול באופן שוויוני ופתוח, כאשר אין אחת מהן בעלת כוח רב משל אחותה, אלא יכולה להדריך ולהתחלק איתה בחוכמתה ובניסיונה, להיות לה אחות גדולה . קשרים טובים בין אחיות הם אפשריים בעיקר, כפי שראינו, כאשר אין קונפליקט היררכי, כאשר יש קבלה הדדית של התפקידים שלהן - מי היא אחות גדולה ומי אחות קטנה - או כאשר הן מגיעות לקשר שוויוני ביניהן . בתנ"ך אחווה אמיתית בין אחיות מבוטאת בהקשר של ערכים מקודשים של חיים, לידה והמשכיות יחדיו . אחווה בין אחיות נחבלת כאשר 173 הלחץ הן חשות את עצמן כל הזמן בתחרות, מושוות זו לזו . הרגשי הנובע מהשוואות כאלו מוביל למעגל קסמים נצחי של קנאת צל וחסך מבייש . אחווה מוחלשת כאשר לאחות אחת יש מה שאחותה רוצה, אולם אין שום דרך לחלק זאת ביניהן או לזכות בזה כל אחת בתורה . רק כאשר רחל ולאה מתחילות להיות אמפתיות ולנהל משא ומתן, הן יכולות לראות את תחילתה של האחווה . כאשר בנותיו חסרות השם של לוט פועלות יחדיו, התוצאה היא חיים חדשים שצומחים מהמוות...  אל הספר
רסלינג