אחים ואחיות : פסיכולוגיה, מיתוס, מציאות

אחים ואחיות : פסיכולוגיה, מיתוס, מציאות אחים ואחיות הסדרה לפסיכולוגיה עורכי הסדרה ד"ר יצחק בנימיני עידן צבעוני ועדה אקדמית פרופ' אליעזר ( אד ) גרינשטיין פרופ' רבקה פלדחי פרופ' חנן חבר אחים ואחיות פסיכולוגיה, מיתוס, מציאות הנרי אברמוביץ' תרגום מאנגלית איוה אברמוביץ' Brothers and Sisters Myth and Reality Henry Abramovitch Psychology series Series Editors : Dr . Itzhak Benyamini and Idan Zivoni Academic Board : Prof . Ed Greenstein, Prof . Rivka Feldhay, Prof . Hannan Hever Translated from English : Iva Abramovitch Language Editor : Morag Segal Graphic Design : Inbal Reuven and Udi Goldstein Cover Design : As We design All Hebrew rights reserved by RESLING Publishing, 2016 © Resling, Itamar Ben - Avi 3, Tel - Aviv 6473623 www . resling . co . il Printed in Israel, 2016 Coppyright © 2014 by Henry Abramovitch Copyright in the Hebrew language © Resling Publications . This translation of Brothers and Sisters : Myth and Reality first published in 2014 by the Texas A & M University Press, Colle...  אל הספר
רסלינג