גלגל חשיבה ופתרון בעיות

| 343 אפילוג פיתוח אוריינות חשיבת עתיד בקרב תלמידים הוא חדשני והכרחי ביותר בעולם המתפתח תדיר . בעולם כזה שבו הכול דינמי ואינו צפוי, יש לתת בידי התלמידים כלים כדי שיוכלו לשלוט בעתידם בצורה טובה יותר . ראייה כזו והבנה של מגמות עתידיות תוך בחינת העבר, התבוננות בהתרחשויות בהווה וערנות אשר לתהליכים ולקשרים בין אירועים הן בבחינת הכנה לקראת התרחשויות צפויות ושאינן צפויות בעתיד הקרוב או הרחוק . תוך כדי הלימוד של יחידות ההוראה השונות המופיעות בספר, התלמידים רוכשים כלי חשיבה שונים בדרכי למידה שיתופיות וחווייתיות המחייבות אותם לקבל החלטות, לפתור בעיות ולחשוב על תרחישים שונים שיקרו בעתיד בהקשר לנושא הנלמד . כאשת חינוך אני מאמינה כי לכל התלמידים יש פוטנציאל לתפקד בעולם גלובלי, לשתף פעולה ולהפוך אותו לטוב יותר עבור כלל האוכלוסייה ולא רק עבור עצמם . יחידות ההוראה פותחו עבור המגוון הרחב של תלמידים החל בכיתות הנמוכות של בית הספר היסודי ועד תלמידי תיכון, ברמות וביכולות שונות ( תלמידים מתקשים ובסיכון לנשירה ועד תלמידים מחוננים ) . יחידות ההוראה המובאות בספר ממחישות כיצד תוך כדי הלמידה בעזרת המודל הרב - מ...  אל הספר
מכון מופ"ת