פרק 16: תלמידים בסיכון לנשירה: כלכלה וגלובליזציה

פרק 16 . תלמידים בסיכון לנשירה : כלכלה וגלובליזציה | 325 על בחינת פעולות ממשלתיות שמשפיעות על רמת הפעילות בשוק, כגון מדיניות מוניטרית, מדיניות פיסקלית ופיקוח על מדיניות המחירים והמשכורות . מדע הכלכלה משלב תחומי ידע שונים כדי לאפשר תמונה אמיתית של המציאות . הוא עוסק בבני אדם, בחברה, בשאיפותיה ובערכיה ובדפוסי התפקוד של הכלכלה, החברה והתרבות . הוא יוצר משמעות בלמידה דרך חוויות אותנטיות המפתחות אינטליגנציות מרובות וכן חקר והצגת מידע בדרכים מגוונות ( משרד החינוך, 2015 ) . המטרה היא לפתח אוריינות כלכלית, כלומר הכרת מושגים בסיסיים בכלכלה, הבנת תהליכים כלכליים ובניית יסודות של חשיבה כלכלית . המושגים והתהליכים עוזרים לתלמידים להבין סוגיות כלכליות, אישיות ולאומיות המוצגות במדיה ואת השפעתן על קבלת ההחלטות ברמת הפרט, הקבוצה והלאום . לימודי הכלכלה חושפים את התלמידים למושגים ולתופעות באופן תאורטי ומעשי גם יחד . לכן אסטרטגיות הלמידה צריכות להיות מגוונות ומתאימות למאפייני הנושאים הנלמדים, וכן לשלב אמצעים טכניים חדשניים בדרכים פדגוגיות הולמות, כולל הערכה חלופית . חלק מהנושאים מוצגים במבנה ספירלי וחלקם ...  אל הספר
מכון מופ"ת