פרק 15: תלמידים מחוננים: פיתוח מנהיגות ואזרחות גלובלית

304 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות ; תקשורת ושיתוף פעולה ; ויצירתיות וחדשנות . בתחום האוריינות הדיגיטלית התלמידים יזדקקו למיומנויות האלה : אוריינות מידע ; אוריינות מדיה ; ואוריינות תקשוב ( ICT ) . בתחום של כישורי חיים וקריירה התלמידים יזדקקו למיומנויות האלה : גמישות והסתגלות ; יוזמה והכוונה אישית ; אינטראקציה חברתית ובין - תרבותית ; יצרנות ומחויבות ; ומנהיגות ואחריות ( Triling Fadel , p . xxvi & ) . לי ואולשבסקי - קוביליוס ( 2006 , Lee & Olszewski - Kubilius ) מצאו כי לתלמידים מחוננים אקדמית יש פוטנציאל מנהיגותי גדול יותר מאשר לתלמידים אחרים . עם זאת, לא היה הבדל ניכר באינטליגנציה הרגשית בינם לבין קבוצות הטרוגניות של בני נוער . נערים מחוננים הפגינו רמה גבוהה יותר של הסתגלות בפתרון בעיות וגמישות, ואילו בנות מחוננות הראו יכולות בין - אישיות גבוהות יותר . חולשה כללית נמצאה בניהול לחצים, בסובלנות וביכולת לשלוט בדחפים בקרב בנים ובנות מחוננים . וידרגור וסיסק ( 2013 , Vidergor & Sisk ) מסבירות : ככל שמספקים לתלמידים מחוננים פעילוי...  אל הספר
מכון מופ"ת