שער 5: תוכניות לימודים רב-ממדיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים