פרק 13: שפות ומדעים: הטלפון הנייד

262 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור חומרי למידה - http : / / study . com / academy / lesson / electromagnetic - spectrum - and waves html - categories - definition . https : / / www . khanacademy . org / science / physics / light - waves / introduction - to - light - waves / a / light - and - the - electromagnetic - spectrum תוצרים הגדרות מושגים הערכה הגדרות המושגים : הגדרה ברורה ; שימוש נכון במונחים ; לכל מושג בעברית יש מושג תואם באנגלית ; ההגדרה כוללת את כל המרכיבים . התאמה לתלמידים עם צרכים מיוחדים התלמידים יכתבו שניים או שלושה מושגים חדשים שלמדו באנגלית ויסבירו אותם בעברית . העשרה לתלמידים מתקדמים התלמידים יצפו בהסבר מורחב על גלים אלקטרומגנטיים, יכתבו חמישה מושגים לפחות ויסבירו אותם באנגלית . / https : / / www . khanacademy . org / science / physics / light - waves introduction - to - light - waves / v / electromagnetic - waves - and - the - electromagnetic - spectrum מהלך שיעורים 7 - 8 ההיבט האישי תוכן שימוש במילות קישור בכתיבה מטרות התלמידים יכיר...  אל הספר
מכון מופ"ת