פרק 12: זכויות אדם: היבטים מוסריים, אתיים, חברתיים, רפואיים ומשפטיים

226 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור למידה ( 2014 , An ) ובקורסים פתוחים מקוונים מרובי משתתפים ( MOOCs ) Brahimi & Sarirete , 2015 ( ) . התלמידים יכולים לערוך סבב בין הכיתה לבין חדר המחשבים, להפוך את הלמידה ולעבוד על פרויקטים אישיים נבחרים עם מורים מנחים במרחבים ובמשבצות הזמן המוקצים לכך . עיצוב סביבות למידה מעורבות כריסטיאנסן ואחרים ( 2013 , . Christensen et al ) סקרו כמה דגמים של סביבות למידה מעורבת : ( 1 ) דגם הסבב ( רוטציה ) : כולל סבב בין תחנות, סבב בין מעבדות, כיתה הפוכה וסבב אישי ; ( 2 ) הדגם הגמיש ; ( 3 ) דגם "על פי התפריט" ( ALa Carte ) ; ( 4 ) הדגם הווירטואלי המועשר . הם הגדירו את הדגמים כדלקמן : סבב התחנות מתקיים בתוך הכיתה ; סבב המעבדות מתקיים בין חדר הכיתה לבין מעבדת מחשבים המשמשת ללמידה מקוונת ; סבב הכיתה ההפוכה מתקיים בין בית הספר ( עבודה על פרויקט פנים - אל - פנים ) לבין הבית שמשמש ללמידה ולהדרכה מקוונות ; דגם הסבב האישי מתקיים כאשר בונים לתלמידים תוכנית אישית שאינה מחייבת מעבר בכל התחנות . הדגם הגמיש מתרחש ברשת ולפעמים מפנה את התלמידים ...  אל הספר
מכון מופ"ת