פרק 11: ירושלים: נקודת מבט על-תחומית

208 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור רעיונות חדשים, להשתמש בייצוג גרפי שהוסכם מראש ולהעביר ידע בין - תחומי בין המקצועות לבין תחומי הידע השונים ( 2012 , Brand & Triplett ) . מישרה ואחרים ( 2010 , . Mishra et al ) מסבירים כי אף שהמטרות הכלליות של פיתוח מיומנויות למידה של המאה ה - 21 ( ניתוח, יצירתיות, שיתוף פעולה, תקשורת ושימוש בטכנולוגיות חדשות ) ראויות לשבח, אנו צריכים להתמקד בדרכים לפרש אותן תוך הצלבה בין תחומים . טענתם היא, שמיומנויות חשיבה מסדר גבוה, כמו יצירתיות, אינן ניתנות ללמידה בריק . יצירתיות נובעת משמונה הרגלי חשיבה שחוצים את הגבולות בין תחומי תוכן . נחוצה אפוא גישה על - תחומית שגם מעריכה את תחומי התוכן וגם מחפשת דפוסים ואסטרטגיות דומים, חוצי תחומים . רק בדרך זו ניתן יהיה להשיג למידה מעצבת ( transformational learning ) ( שם, עמ' 7 - 8 ) . על - תחומיות מעודדת שיתוף פעולה בין תחומי תוכן ומעבר להם ומאפשרת צמיחה של יצירתיות . למעשה, היא חוצה את הגבולות בין תחומי תוכן כדי ליצור משמעויות חדשות, שיש להן פוטנציאל לגשר בין עמדות מנוגדות למראית עין וליצ...  אל הספר
מכון מופ"ת