פרק 10: אנרגיה: למידה מבוססת תופעה

194 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור והכישורים הקשורים אליהן נלמדים על ידי חציית הגבולות בין מקצועות" ( שם, עמ' 16 ) . מכאן שתופעה נתפסת כ : אובייקט אותנטי לתצפית . מסגרת מערכתית ללמידה ( מודל מערכתי ) . מסגרת מטפורית לדברים הנלמדים ( מודל מקביל ) . דוגמאות לתופעות יכולות לכלול נושאים כגון : שינויי אקלים, האיחוד האירופי, מדיה וטכנולוגיה, מים, אנרגיה ( שם, עמ' 18 ) . סילנדר ( Silander , 2015 b ) הציע מחוון ללמידה מבוססת תופעה שכולל חמישה ממדים : הוליסטיות, אותנטיות, הקשריות, למידת חקר מבוססת בעיות ותהליך למידה . ברמה הגבוהה של המחוון : הוליסטיות : רב - תחומיות של למידה מבוססת תופעה שמתמקדת בחקר מערכתי ומקיף של אירועים עכשוויים וממשיים בעולם האמיתי . אותנטיות : שימוש במקורות, חומרים, כלים ושיטות אותנטיים, כגון אלה שמומחים ואנשי מקצוע אמיתיים משתמשים בהם לפתרון בעיות . הקשריות : למידת התופעה כישות מערכתית, הבנייתה מהיבטים שונים, בחינת ההקשר הרחב ושילוב של נושאים והיבטים . למידת חקר מבוססת בעיות״ : הגדרת שאלות ובעיות והבניה משותפת של ידע על ידי חיפוש תשובות...  אל הספר
מכון מופ"ת