פרק 8: מוזיקה: הביטלס

פרק 8 . מוזיקה : הביטלס | 149 על פי מבנה זה, יש ללמד את התלמידים כיצד לחוש את המוזיקה, להמשיג את רגשותיהם ביחס אליה ולפענח מושגים שנלמדו, מרכיבים ואופני ביצוע, כולל יישום באמצעות מפגשים מוזיקליים, קונצרטים והופעות . יחידת ההוראה על להקת הביטלס המתוארת בפרק נכתבה בהתאם למבנה הארגוני שמשרד החינוך מציע, תוך התאמה למשאב הזמן ולמרחב הלמידה העומדים לרשות המורה ובית הספר במקרה הנדון . תרומה קוגניטיבית קוסטה - גיומי ( 2015 , Costa - Giomi ) הצביעה על קיומן של השפעות ארוכות טווח של חינוך מוזיקלי על היכולות הקוגניטיביות של ילדים . מחקרים מצאו כי מוחם של אנשים שנחשפו לפעילויות מוזיקליות היה שונה במאפיינים חשובים מסוימים ממוחם של אנשים שנחשפו במידה פחותה לחינוך מוזיקלי . נמצא מתאם גבוה בין חשיפה למוזיקה לבין התפתחות של קשרים עצביים במוח האחראים לאינטליגנציה מרחבית ולחשיבה מופשטת ( 2009 , . Portowitz et al ) . פורטוביץ ( 2005 ) הוסיפה, כי לימודי המוזיקה שיפרו את החשיבה המרחבית, כולל התמצאות במרחב, המאפשרת לאדם להתמקם במרחב ולהבין את הקשר בין חפצים ואירועים מבחינת הכיוון, הרצף, הסדר והקרבה . מחקרים ...  אל הספר
מכון מופ"ת