פרק 7: תנ"ך: מנהיגים ומנהיגוּת

130 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור להפוך בעתיד למנהיגים, לפיתוח המיומנויות לשאול את השאלות שהם צריכים לשאול ולרכישת כישורי קבלת ההחלטות הנחוצים להם כדי לקבל החלטות נבונות ויצירתיות . שטרנברג ולוברט ( 1995 , Sternberg & Lubart ) הגדירו מיומנויות מפתח לקבלת החלטות יצירתית כיכולת להגדיר מחדש ולנתח בעיות, לשכנע לקבל פתרונות, להבין את מגבלות הידע, ליטול משימות הגיוניות ומבוססות על עקרונות ולהתגבר על מכשולים . מנהיגים מוצלחים מניעים את תומכיהם ממקום הימצאם למקום שהמנהיג רוצה שיגיעו אליו ( 1999 , Sternberg ) . בנוסף לכך, הצלחת המנהיג תימדד במידה שבה תומכיו יגיעו ליעד ברצון, עם מספר מרבי של השלכות חיוביות ומספר מזערי של השלכות שליליות על מערכת ההנהגה והתמיכה ( 2002 , . Sternberg et al ) . מודל המנהיגות WICS כולל ארבעה מרכיבים : תבונה, אינטליגנציה, יצירתיות ומיזוג . שטרנברג ( 2005 , Sternberg ) טען שנחוצים כישורים יצירתיים כדי להציע רעיונות פונקציונליים ולשכנע אחרים באשר לערכם . תבונה מאזנת את ההשפעה של רעיונות על הפרט, על הזולת ועל המוסדות בטווח הקצר והארוך כ...  אל הספר
מכון מופ"ת