שער 3: תוכניות לימודים רב-ממדיות במקצועות שאינם ליבתיים