פרק 6: מדעי החברה: יישובים קהילתיים

110 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור פעולה חברתי ובוחר את החברים על פי אידאולוגיה או סגנון חיים רצוי, בלי להגביל אותם לתחום תעסוקה מסוים ) או מושב ( יישוב חקלאי שיתופי ) . התוכנית המתוארת בפרק זה עוסקת ביישוב קהילתי, בהיכרות עימו, בסגנון החיים האופייני לו, בסיפורים, בהיסטוריה ובהתפתחות החברה בו . בהמשך התלמידים נחשפים לצורות אחרות של התיישבות לצורך הכרת ה"אחר" ויצירת מכנה משותף לכלל התלמידים בישראל . כובעי חשיבה דה בונו ( 1985 , de Bono ) עיצב דרך פשוטה מאוד של חבישה מטפורית של כובעים בצבעים שונים, שבשימוש נכון יכולה להעצים את החשיבה הביקורתית . ששת הכובעים מכסים את אופני החשיבה העיקריים . החבישה של כובע בצבע אחר בכל פעם מאפשרת לחובש הכובע להציג היבט של חשיבה ביקורתית לגבי נושא מסוים ולנסות למצוא פתרונות חלופיים לבעיה שנתקלים בה . דה בונו הבחין בין שישה אופני חשיבה, שכל אחד מהם יוצג על ידי כובע בצבע מסוים : הכובע הכחול : שליטה בכובעים האחרים ; חשיבה על תהליך החשיבה ; הפניית . 1 תשומת הלב לכובעים אחרים כדי לאפשר חשיבת "מיפוי" . הכובע הלבן : עובדות ; מספר...  אל הספר
מכון מופ"ת