פרק 4: מתמטיקה: צרכנות ואחוזים

86 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור פיתוח תהליכי חשיבה חשיבת עתיד פיתוח אסטרטגיות חשיבה ניבוי התפתחות סביבה לימודית חדר כיתה פתיחה / חשיפה מהו תרחיש עתידי ? הנחיות ותבחינים לכתיבת תרחיש עתידי הכולל אחוזים אסטרטגיות הוראה למידה מבוססת פרויקטים פעילויות למידה ואופן העבודה בקבוצות בקבוצות של חמישה, התלמידים : 1 . ייזכרו במה שלמדו על אחוזים . 2 . ייזכרו במה שלמדו על צרכנות . 3 . יכתבו תרחיש עתידי על פי התבחינים שנקבעו מראש . 4 . יציגו את התרחיש העתידי לפני הכיתה . חומרי למידה תבנית של תרחיש עתידי תוצר / ים תרחיש עתידי הערכה תבחינים לתרחיש העתידי : ממוקם בעתיד ( הקרוב או הרחוק ) ; באורך עמוד אחד לפחות ; מתייחס לעבר, להווה ולעתיד ; כולל שתי דמויות לפחות ; כולל עלילה ; משתמש באחוזים ; רלוונטי ומזכיר עובדות מדויקות ; יצירתי ; מזכיר תהליכים וקשרים בין תהליכים . התאמה לתלמידים עם צרכים מיוחדים התלמידים יבצעו הקלטה קולית או יכינו סרטון של התרחיש . פרק 4 . מתמטיקה : צרכנות ואחוזים | 87 העשרה לתלמידים מתקדמים התלמידים יכתבו תרחיש ארוך ומורכב יותר . תרחיש עתידי השנה ...  אל הספר
מכון מופ"ת