פרק 3: מדעים וטכנולוגיה: גנטיקה

54 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור 1 יחידת הוראה ושיעורים לדוגמה : גנטיקה היחידה המתוארת בפרק זה מבוססת על תוכנית להוראת כימיה ומדעי החיים לכיתה ט' . התוכנית המקורית כוללת חקר וגילוי, פתרון בעיות, אוריינות מדעית, אוריינות טכנולוגית וחשיבה מסדר גבוה . היחידה מתמקדת בנושא הגנטיקה העוסקת בעקרונות התורשה . הגנטיקה נחשבת נושא בסיסי, מורכב, רחב ממדים ובין - תחומי הנוגע למדעים, לטכנולוגיה, לבריאות, לפסיכולוגיה, למדעי הסביבה, לחוק ומשפט, לאתיקה ולדת . היחידה תוכננה בהתאם לתוכנית הלימודים של משרד החינוך, ונוספו לה, להעשרה, המרכיבים של המודל הרב - ממדי ( MdCM ) . תיאור יחידת ההוראה יחידת ההוראה נבנתה עבור תלמידי כיתה ט' בחטיבת הביניים . בכיתה 28 תלמידים, מהם 16 בנות ו - 12 בנים . הכיתה הטרוגנית עם ממוצע סוציו - אקונומי בינוני . היחידה כוללת 12 שיעורים העוסקים בנושאים שונים שקשורים לגנטיקה, כגון : עקרונות התורשה ; החוקיות שבהעברה של תכונות תורשתיות מדור לדור ; תכונות תורשתיות ותכונות נרכשות ; מבנה הדנ"א ; הקידוד הגנטי של מידע בדנ"א שמתורגם ליצירת חלבונים, והשפעתו...  אל הספר
מכון מופ"ת