פרק 2: הוראה של אוריינות חשיבת עתיד: עיצוב ופיתוח של תוכנית לימודים

34 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור בעיות אותנטיות . במסגרת זו התלמידים צריכים גם לחקור את העבר ואת ההווה כדי להיות מסוגלים להתכונן לעתיד . עניין מהותי נוסף שעליהם להביא בחשבון בתהליך הלמידה והחשיבה על תוצרים אפשריים, הוא האופן שבו הפרויקט המוצע יכול לתרום ולסייע לקהלים אמיתיים ורלוונטיים . למידה בדרך זו תפתח אצלם את הכישורים הנחוצים במאה ה - 21 ותניב תוצרים משמעותיים במגוון קטגוריות . תוצרים התוצרים צריכים להשתנות מפרויקט לפרויקט . נוסף על המחשת הידע הנצבר, עליהם לבטא את הכישרונות ואת החוזקות של חברי הקבוצה . בכל שיעור כמעט צריך להיווצר מיני - תוצר . התוצר הסופי של פרויקט צריך להתייחס למגוון קטגוריות, למשל להציג דגם, ציור או תערוכה בליווי הסבר כתוב שמנמק מדוע הוא נבחר, מה מייצג כל חלק וכן הלאה . על המורה והתלמידים להציע סוגי תוצרים לפני תחילת העבודה על הפרויקט . עליהם להסכים מראש על תבחינים להערכת המיני - תוצר והתוצר הסופי . יש להציג את התבחינים במשך כל זמן העבודה על הפרויקט כדי שהתלמידים יוכלו לפעול לפיהם ולהעריך את עבודתם תוך כדי יצירת התוצר ככלי של ...  אל הספר
מכון מופ"ת