פרק 1: תוכניות לימודים דינמיות המקדמות אוריינות חשיבת עתיד: המודל הרב-ממדי

18 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור על שלושה מרכיבים : ערך לתלמיד ולחברה ; מעורבות של התלמיד והמורה ; ורלוונטיות לתלמיד . כדי לאפשר וליישם למידה משמעותית אפשר להשתמש באסטרטגיות כגון : למידת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים ; למידה באמצעות פתרון בעיות ; דיבייט ; קהילות למידה ; פדגוגיה דיגיטלית ; למידה בין - תחומית בשילוב אומנויות ; התמקדות בדיונים סביב דילמות וערכים ; ורפלקציה . מסמך של משרד החינוך שפורסם לאחרונה ( 2016 ) פורש את מדיניות המחקר והפיתוח של פדגוגיה עתידית ובתוך כך מתייחס למגמות, לאתגרים, לעקרונות ולהמלצות . בליבת המושג טמונה ההבנה שתהליך מתמשך ומשמעותי של שינוי בתפקוד ובהתנהגות מתרחש כאשר תלמידים לומדים באופן פעיל ובהקשר רלוונטי ליישום הנושא הנלמד . עם הגורמים המקילים את השינוי נמנים : למידה מותאמת אישית, שימוש בטכנולוגיות בפעילויות חשיבה מסדר גבוה ולמידה אותנטית שיתופית המתמקדת בארבעה אשכולות : ( 1 ) גישה למידע ; ( 2 ) חשיבה בהירה ותקשורת יעילה ; ( 3 ) מיומנויות אישיות ; ( 4 ) הבנת הסביבה, החברה והפרט . כדי לתמוך בפרדיגמות למידה חדשות שמשרד החינ...  אל הספר
מכון מופ"ת