הקדמה

12 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור זמן, אסטרטגיות הוראה, תהליכי חשיבה ותוצרים . כל פרק מסתיים בתרחיש עתידי שכתבו תלמידים ש"שיגרו" את עצמם לעתיד ודמיינו כיצד ייראו החיים בהקשר של הנושא הנדון . השער השני מדגים את השימוש במודל הרב - ממדי לעדכון נושאים ויחידות הוראה בתוכניות הלימודים במקצועות הליבה . הוא מציע דרכים שונות לשילוב ההיבט האישי, ההיבט הגלובלי והיבט הזמן במקצועות בסיס בליווי הצעות להתאמות על פי יכולות וצרכים מיוחדים . הפרק השלישי הפותח את השער הזה, מתמקד במדעים ובטכנולוגיה ומדגים הוראה של נושא הגנטיקה בבית הספר העל - יסודי בדרכים חדשניות המבוססות על המודל . הפרק הרביעי דן בהוראת מתמטיקה לתלמידי בית ספר יסודי ומתמקד באחוזים דרך העיסוק בנושא הצרכנות . הפרק החמישי מציג את התאוריה בנושא מפות חשיבה ומדגים באמצעותן הוראת אנגלית כשפה זרה . הפרק השישי מרחיב על תאוריית ששת כובעי החשיבה ומציע תהליך של שלושה שלבים להוראת מדעי החברה בבית הספר היסודי בנושא יישובים קהילתיים . השער השלישי עוסק בשלושה מקצועות שאינם ליבתיים : מנהיגות, מוזיקה וכישורי חיים . הוא מ...  אל הספר
מכון מופ"ת