פתח דבר

8 | אוריינות חשיבת עתיד : תוכניות לימודים רב - ממדיות | חוה וידרגור נוספים של המוח מלבד אלה הבסיסיים שמתחילים את התהליך . ההתפתחות של יכולת חשיבה הצופה לעתיד מתאפיינת בכך שהבשלתה אורכת שנים רבות . עדיין אין לנו הבנה עמוקה מדוע מיומנות זו מתעכבת לזמן ארוך כל כך עד להבשלתה . משערים כי יכולת חשיבה הצופה לעתיד מערבת מרכיבים רבים במנגנון המוחי . לכן סביר להניח כי למוח נדרש זמן כדי לחבר את כל החלקים, לשלוח סיבים עצביים למקומות מרוחקים מהרגיל ולעבוד בשיתוף פעולה ובעת ובעונה אחת עם מרכיבים אחרים באופן שיבטיח שההיקשים יהיו מהימנים דיים . לעת עתה ברור שבגיל שבע משתכללת היכולת של ילדים להעריך התרחשויות עתידיות ולתכנן את צעדיהם בהתאם . לאחר הבשלת המודעות לאחר, היכולת ליצור תרחישים של אפשרויות עתידיות אינה נשארת כבולה לעולם הגשמי בלבד . התרחישים שהילד מסוגל לגבש נעשים היפותטיים ומתוחכמים יותר הודות למנגנון שממשיך להתפתח ( 2008 , Barsalou ) . לשם כך נדרשת יכולת חישובית מורכבת וממוקדת, הכרוכה במגוון רחב של הפעלות קוגניטיביות של אזורים שונים במוח, כמו שחזור של חוויות תנועתיות ותפיסתיות וחוויות של התבו...  אל הספר
מכון מופ"ת