ביבליוגרפיה

210 רוני קליין ספרות כללית אורון, יאיר ( עורך ) ( 1986 ) . בין פריס לירושלים : פרקים בהגות יהודית בת זמננו בצרפת , ירושלים ותל אביב : שוקן . אמדו לוי – ולנסי, אליענה ( 1979 ) . הדרכים והמכשלות בפסיכואנליזה , תל אביב : אוניברסיטת בר אילן והקיבוץ המאוחד . כתבי אפלטון , כרכים ב', ג', ה' [ 1959 ] , ( 2012 ) . תרגום : י"ג . ליבס, ירושלים ותל אביב : שוקן . בויארין, דניאל ( 1999 ) . הבשר שברוח , תרגום : עדי אופיר, תל אביב : עם עובד . בורשטיין, ז'אן – ז'ראר ( 2004 ) . הפסיכואנליזה של הנאציזם : מסה על הרס הציביליזציה , תרגום : מרים מאיר, תל אביב : רסלינג . בנימיני, יצחק ( 2007 ) . פאולוס והולדת קהילת הבנים, עיון ביסודות הנצרות בעקבות פרויד ולאקאן , תל אביב : רסלינג . - - - - - , ( 2009 ) . השיח של לאקאן : חידוש הפסיכואנליזה והאתיקה היהודית - נוצרית , תל אביב : רסלינג . דרידה, ז'אק ( 2002 ) . בית המרקחת של אפלטון , תרגום : משה רון, תל אביב : הקיבוץ המאוחד . הרב אשכנזי ( התשס"ט ) . סוד העברי ב' , עריכה : ישראל פיבקו, ירושלים . לוינס, עמנואל ( 2010 ) . כוליות ואינסוף , ירושלים : מאגנס . ליבוביץ, י...  אל הספר
דעת : מרכז לימודי יהדות ורוח

רסלינג