5 היציאה מתפיסת העולם הפוליטית: בני לוי

161 אות, גוף, קהילה מתוך חשד באופייך, אלא נוכח עוצמתה הרבה של מדינתנו : שמא 278 תתגבר גם עלי וגם עליך ! " עד כאן הסוגיה הפוליטית המערבית כפי שלוי מנתח אותה בראשיתה אצל אפלטון . כעת, כיצד הוא מתמודד עם השאלות המכוננות של הפוליטי המערבי : אי – יכולתו של האל של סוקרטס להגיע ל"כולם", שכחתה של דמות הרועה בפוליטי המערבי, הפער בין היחיד לרבים והכמיהה לשוויון, אשר נכשלת בפני התיאוריה של "הידע המלכותי" ? אלו הנקודות המכריעות של הגותו היהודית בבואה לשאול שאלות על הפוליטי . בספרו הרג הרועה , הוא מבסס את תשובתו היהודית לשאלות אלו על מדרש בשמות רבה ( ב', ב' ) , שדורש את הפסוק בספר שמות "ומשה היה רועה את צאן יתרו" ( ג', א' ) . מדוע דווקא מדרש זה ? הסיבה לכך פשוטה : ספר שמות הוא הספר שחושף את הממד "הפוליטי" של ישראל, במובן זה שבסיפור יציאת מצרים ומתן תורה עם ישראל הופך לעם, וכידוע, משה הוא האיש שמיועד להנהגה, הן דתית והן פוליטית . הוא רועה צאן, כמו האבות לפניו ודוד המלך בצעירותו אחריו . המדרש רואה חשיבות מרובה בעצם היותו רועה צאן, כפי שניכר בשורות הבאות : [ . . . ] ואף משה לא בחנו הקב"ה אלא בצאן . אמ...  אל הספר
דעת : מרכז לימודי יהדות ורוח

רסלינג